• Op werkdagen - voor 17.00 uur besteld - direct verzonden! Op werkdagen - voor 17.00 uur besteld - direct verzonden!
  • Gratis verzending vanaf €30,- Gratis verzending vanaf €30,-
  • Veilig bestellen Veilig bestellen
8 ,9

"perfect afhandeling van een uitstekend product"

€ 0,00

GARANTIE, RETOURNEREN EN KLACHTENAFHANDELING

 

Tevredenheidsgarantie Voor koopovereenkomsten, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere manier, waarbij alleen is gecommuniceerd op afstand (telefoon, fax, sms, internet, post, TV) geldt dat u het recht heeft zonder opgave van redenen een herroepingsrecht (tevredenheidsgarantie) uit te oefenen van 30 dagen na ontvangst van het artikel.

  

30 dagen bedenktijd

Tijdens deze 30 dagen bedenktijd heeft u het recht om zonder enige verplichting, de ontvangen goederen terug te sturen. Het risico van verzending en het bewijs daarvan liggen bij u.

Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Pak het product alleen zodanig uit of gebruik het alleen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wilt houden. Als u van uw herroepingsrecht gebruik maakt moet u het product met alle geleverde toebehoren, en als dit mogelijk is in de originele verpakking, aan ons terugsturen.

 

Terugbetaling

Binnen de wettelijke termijn van 14 dagen zal waterfilterwinkel.com het aankoopbedrag aan u terugbetalen. 
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

 

Garantie op producten 

U heeft recht op een deugdelijk product dat u binnen de gestelde garantietermijn normaal moet kunnen gebruiken. Waterfilterwinkel verleent 2 jaar garantie op alle producten. Indien het geleverde product defect raakt binnen de garantieperiode, kunt u een beroep doen op de garantie. Waterfilterwinkel zal bij een - na inspectie geconstateerd – defect uw product repareren of vervangen door een nieuw of andere product.


Heeft u een probleem met een product of service van Waterfilterwinkel? Neem dan altijd eerst contact met ons op tel. 030-698 1133 of klantenservice@waterfilterwinkel.com. Wij zullen dan zorgen voor een adequate, snelle en correcte afhandeling van uw probleem.
Wanneer u een artikel retour wilt sturen neemt u dan contact op met onze klantenservice.

 

Wanneer een pakket zonder RMA gegevens terug gezonden wordt  kunnen wij deze helaas niet verwerken. Indien u uw pakket zonder RMA-formulier opstuurt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de retourkosten. Door middel van een RMA-formulier ontvangt u een antwoordnummer, zodat u uw pakket kosteloos kan retourneren.


Wat betreft de garantiebepaling zijn de rechten en vorderingen van toepassing die de wet aan de consument toekent.

 

Uitzonderingen en beperkingen

  1. De garantie is niet van toepassing als de mankementen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of als de goederen door anderen dan Waterfilterwinkel zijn gewijzigd of worden onderhouden.
  2. Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.
  3. Indien u een product naar Waterfilterwinkel op wilt sturen, vragen wij u hiervan eerst telefonisch (030-698 1133) of via e-mail (klantenservice@waterfilterwinkel.com) melding te doen. Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer worden niet geaccepteerd.
  4. U bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Waterfilterwinkel. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Waterfilterwinkel.
  5. Reparatie of vervanging van het product leidt niet tot vernieuwing of verlenging van de garantieperiode.
  6. De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar bij doorverkopen van het product.
  7. Garantie geldt niet wanneer het product onjuist is geïnstalleerd, verwaarloosd, te lang of fout opgeladen, onderhevig is geweest aan een niet door Waterfilterwinkel  geautoriseerde reparatie of modificatie, gebruikt is in een apparaat waarvoor het niet is bedoeld of bij enige andere vorm van incorrect gebruik.
  8. Waterfilterwinkel aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid ten aanzien van vervolgschade, inclusief persoonlijk letsel, verlies van inkomsten, interessen, verloren data of enige andere incidentele of indirecte schaden, veroorzaakt door onoordeelkundige installatie of gebruik van haar producten of door installatie of gebruik van apparatuur die is veranderd, beschadigd of op verkeerde wijze is gebruikt.

  

Klachtenafhandeling

Indien u een probleem met een product of service van de Waterfilterwinkel heeft, neemt u dan contact met ons op via tel.: 030-698 1133 of via klantenservice@waterfilterwinkel.com 

U ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging van de klacht en de te volgen procedure. Tijdens deze procedure wordt u op de hoogte gehouden van de klachtenafhandeling.

 

Geschil

Indien er zich een geschil voordoet tussen de koper en Power Components / Waterfilterwinkel is er een mogelijkheid tot bemiddeling door Stichting Webshop Keurmerk. Leidt de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop van SGC (www.sgc.nl).

Sluiten